Wat is All-in-one 4 HER?

 • Alle relevante actoren en initiatieven in verband met HER (Highly Educated Refugees – Hoog Opgeleide Vluchtelingen) samenbrengen

All-in-one 4 HER is een project gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. Het beoogt de ontwikkeling van een model voor versnelde integratie van hoogopgeleide vluchtelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. All-in-one 4 HER gaat de uitdaging aan om het verschil in arbeidsparticipatie aan te pakken tussen de autochtonen en migranten. Deze tewerkstellingsskloof ligt in Vlaanderen immers boven het EU-gemiddelde. Onderzoek toont aan dat deze kloof groter wordt naarmate het opleidingsniveau stijgt. Binnen de groep van migranten blijken vluchtelingen één van de meest kwetsbare groepen te zijn op de arbeidsmarkt. Slechts 1 op de 4 vluchtelingen vindt werk tijdens de eerste 5 jaar na aankomst in Vlaanderen, en van deze werkende populatie blijkt dan nog een groot deel overgekwalificeerd te zijn voor de job.


Er bestaan al meerdere initiatieven en projecten op dit vlak, maar veelal versnipperd en met weinig impact. De uitdaging is om het systeem ‘te laten werken’. Het all-in-one 4 HER-project heeft tot doel de tewerkstellingskloof tussen vluchtelingen en autochtonen te verkleinen door middel van de ontwikkeling van een model voor versnelde integratie van hoogopgeleide vluchtelingen in Vlaanderen.


Dit model wordt ontwikkeld op basis van een actie-onderzoek met de relevante actoren (Vlaamse overheidsorganisaties, werkgevers en hoogopgeleide vluchtelingen) en op basis van ‘best practices’ uit andere Europese landen en regio’s. Dit model zal worden geëxperimenteerd en geoperationaliseerd door het vroeg en effectief informeren van HER's via een welkom applicatie, hen helpen om hun pad te bepalen om te werken met professionele loopbaancoaching en vrijwillige mentoring, en alle relevante actoren en initiatieven samenbrengen op een platform. Om dit mogelijk te maken, wordt het project ondersteund door vooraanstaande Vlaamse overheidsorganisaties en verschillende lopende initiatieven, ook een groot netwerk van HER's.

All-in-one 4 HER Enquête

Draag bij aan ons werk, neem deel aan onze studie.

OPEN
All-in-one 4 HER gaat de uitdaging aan om de tewerkstellingskloof tussen hoogopgeleide autochtonen en hoogopgeleide vluchtelingen te verkleinen. Dit past in de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, die vooropstelt dat 75% van de mensen in de leeftijdcategorie ‘20-64 jaar’ een baan moet hebben.

Ontwikkeling van een duurzaam en bruikbaar model voor de versnelde integratie van hoogopgeleide vluchtelingen op de Vlaamse arbeidsmarkt, teneinde

 • het integratieproces van hoogopgeleide vluchtelingen te verbeteren en te versnellen,
 • de tewerkstellingskloof tussen hoogopgeleide vluchtelingen en hoogopgeleide autochtonen te verkleinen,
 • overgekwalificeerde tewerkstelling te verminderen.

All-in-one 4 HER Platform,met het oog op

 • de verbetering van de samenwerking en communicatie tussen alle actoren,
 • de creatie van een one-stop-shop voor hoogopgeleide vluchtelingen
 • het samenbrengen van verwante initiatieven voor hoogopgeleide vluchtelingen

Welcome-app’ voor hoogopgeleide vluchtelingen,met het oog op

 • het vroegtijdig en effectief informeren van de hoogopgeleide vluchtelingen over de mogelijkheden inzake integratie door werk

Handboek voor systeemverbetering

 • met voorstellen tot verbetering van het proces inzake integratie op de arbeidsmarkt

All-in-one 4 HER-project bestaat uit 4 fases, gespreid over een looptijd van 3 jaar. Het project start met een onderzoeksfase (I), gevolgd door productontwikkeling (II) en evaluatie en verbetering van het product (III). De laatste fase is de distributiefase (IV), die 6 maanden in beslag zal nemen. Tijdens dit project brengen we alle partners en gerelateerde stakeholders samen in een Advisory Board en focusgroepen en workshops. We hanteren een integrale aanpak om het integratieproces in kaart te brengen, te evalueren en verbeteringen voor te stellen.

Adviesraad

 • 2 vergaderingen (één per jaar)

Focusgroepen

 • 5 vergaderingen gericht op specifieke werkpakketten

Workshops

 • 2 nationale en 4 transnationale workshops
 • We creëren een pool van mentoren, bestaande uit autochtonen en mensen met een vluchteling/migrantenachtergrond die zelf ervaren hebben hoe het is om een job te zoeken/ vinden.
 • Op het All-in-one 4 HER platform worden mentoren en mentee’s gematcht op basis van de sector waarin ze professioneel actief zijn.
 • De mentoring volgt de modellen ontwikkeld door KU Leuven HIVA.
 • Het platform vervult tevens een one-stop-shopfunctie voor alle mentorinitiatieven voor hoogopgeleide vluchtelingen in Vlaanderen.
 • 16 hoogopgeleide vluchtelingenworden gecoacht door erkende en professionele loopbaancoaches.
 • De deelnemers uit deze testgroep wordt tijdens de coaching eerst in contact gebracht met hun intern kompas (opgebouwd uit talenten, waarden, energiebronnen en passies) als stevig fundament om vervolgens authentieke, duurzame keuzes te kunnen maken en acties te kunnen nemen in hun zoektocht naar een passende job.
 • De coaches maken deel uit van het netwerk van My Future Works,één van de toonaangevende coachingcentra van Vlaanderen. De coaches hebben ruime ervaring met hoogopgeleide internationale talenten.
 • biedt ruimte voor samenwerking, coördinatie en communicatie tussen belanghebbenden, met als doel het integratieproces van hoogopgeleide vluchtelingen op de arbeidsmarkt te versnellen.
 • heeft verschillende interfaces voor elke belanghebbende partij op basis van het "need-to-know"-principe dat in overeenstemming is met de GDPR-regelgeving
 • vervult de behoefte aan een one-stop-shop platform for HERs,
  • om toegang te hebben tot alle relevante informatie
  • om toegang te krijgen tot diverse netwerken
  • om mentoren & coaches te bereiken
  • om in contact te komen met werkgevers en vacatures
 • informeert werkgevers over het aanwerven van hoogopgeleide vluchtelingen, en zorgt voor matching tussen werkgevers en hoogopgeleide talenten.