Taal

Roadmap voor het leren van de Nederlandse taal


Het leren van de Nederlandse taal in België gaat vlot en kan gemakkelijk worden aangepast aan je behoeften. Hoewel er van jou als hoogopgeleide persoon wordt verwacht dat je de taal in een aanzienlijk kortere periode leert, kun je het tempo van het leren van talen aanpassen aan jouw eigen behoeften. De Vlaamse Gemeenschap heeft een goed ontwikkeld regionaal gesubsidieerd aanbod van cursussen Nederlands, waardoor vluchtelingen in het kader van hun inburgeringsprogramma gratis een cursus Nederlands kunnen volgen in de Centra voor Volwassenenonderwijs. Er zijn echter grote verschillen in de intensiteit en het niveau van de cursussen. Inhoudelijk wordt gestreefd naar een goede algemene beheersing van het Nederlands met een focus op de maatschappelijke integratie. In de Centra voor Volwassenenonderwijs is het leren van talen modulair opgebouwd (in totaal 16 verschillende modules) en volledig compatibel met het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. Het duurt een bepaalde tijd om een module af te ronden. Je kunt kiezen voor een langzaam, normaal of een snel traject of iets daartussenin. Je kunt er ook voor kiezen om je taalvaardigheid alleen voor bepaalde competenties (zoals spreken of schrijven) onder de knie te krijgen. Het kan 1 tot 5 jaar duren om jouw Nederlands van basis naar gevorderd niveau (C1 of 4.2) te krijgen, afhankelijk van jouw keuze en tempo.

 1. 1. Registreren bij een inburgeringsagentschap
  • ATLAS
  • Huis van het Nederlands
  • In-Gent
 2. 2.Intakegesprek
  • Voor de best mogelijke ondersteuning willen de bureaus jou graag leren kennen. Ze stellen een intakegesprek op waarbij ze informeren naar je verwachtingen, taalvaardigheid en de hoogst behaalde kwalificatie.
 3. 3. Niveautest
  • In sommige gevallen zullen de bureaus je ook vragen om een logische redenering en een niveautest te doen. Zo kunnen ze je doorverwijzen op een manier die nog beter is afgestemd op jouw behoeften.
 4. 4. Advies
  • Tot slot geven de bureaus ook advies over de Nederlandse taaltraining en de school die voor jou het meest geschikt is. Ze geven je ook alle details die je moet weten (prijs, locatie, startdatum).
 5. 5. Start Cursus
  • Start de Nederlandse taaltraining in de school die het best bij je past.
 6. 6. Praktijk
 7. 7. Slaag op de niveautest
  • Elk niveau eindigt met een test.
  • Geslaagd met voldoende score
 8. 8. Bekwaam Nederlands
  • ● Het kan 1 tot 5 jaar duren om jouw Nederlands van basis naar gevorderd niveau (C1 of 4.2) te krijgen, afhankelijk van jouw keuze en tempo.
Nederlandse taalniveaus


Taalinstituten, centra voor taal- en volwassenenonderwijs


Huis van het Nederlands

Wie?

Het Huis van het Nederlands dient als draaischijf voor allerlei taalgebonden initiatieven in Brussel. Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars en Brusselse bedrijven, organisaties, scholen, kinderdagverblijven, overheden - kortom: iedereen - met hun vragen over Nederlands voor volwassenen. Het is gelegen in het centrum van Brussel, op het Rouppeplein.

Waar?

Vlaanderen, Brussel

Lees meer

Instituut voor Levende Talen

Wie?

Het ILT voorziet niet alleen taalcursussen in de opleidingen, maar biedt ook een breed scala aan seminaries en workshops, cursussen, vertaal- en revisiediensten, testen en online applicaties. Bekijk het overzicht per vorm of per taal van Vlaanderen.

Waar?

Vlaanderen, Leuven

Lees meer

ACTO (Academisch Centrum voor Taalonderwijs)

Wie?

Van taalcursussen tot officieel erkende taaltests, van workshops op maat tot individuele taalondersteuning. Als student, faculteit of VUB-dienst kun je bij het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) terecht voor tal van verschillende taaldiensten. Heb je een officieel erkend taalcertificaat nodig? Bij ACTO kun je Nederlandse taaltesten (ITNA + CNaVT) doen. ACTO organiseert taalworkshops Academisch Nederlands in samenwerking met het Studiebegeleidingscentrum (SBC).

Waar?

Vlaanderen, Brussel.

Lees meer

Universitair Centrum voor Taalonderwijs

Waar?

Vlaanderen, Gent.Lees meer

Linguapolis

Wie?

Linguapolis gelooft in de kracht van de taal. Taal is een hefboom: taal creëert kansen, versterkt talenten en opent deuren. Taal is ook leerbaar: Linguapolis maakt er het beste van.

Waar?

Vlaanderen, Antwerpen

Lees meer

Je kunt je taalstudie ook combineren met een beroepsopleiding. De VDAB biedt een aantal beroepsopleidingen aan die geïntegreerd zijn in het taalonderwijs, waarbij de basiskennis van de taal en de terminologie van een bepaald beroep aan bod komen. Om dit soort opleidingen te kunnen volgen, moet je minstens niveau A2 van het Nederlands hebben. Als je niveau B1 Nederlands hebt, kun je vrijwel elke opleiding volgen die de VDAB aanbiedt of sponsort, inclusief HBO5-programma's. Vluchtelingen die die geïnteresseerd zijn in het hoger onderwijs hebben intensieve taaltrajecten nodig om het gewenste taalniveau te bereiken. Het vereiste taalniveau wordt bepaald door de instellingen voor hoger onderwijs zelf, maar over het algemeen heb je voor toegang tot een Nederlandstalige of Engelstalige opleiding niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEFR) nodig. Als je niveau B2 in het Nederlands behaalt (en dit bewijst met een geldige ITNA-score), kun je je inschrijven voor een opleiding aan eender welke Vlaamse universiteit. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, kunnen er verschillende toelatingscriteria worden gehanteerd. De universitaire taalcentra beschikken over jarenlange ervaring en specifieke kennis inzake taalcursussen voor snel lerende anderstalige volwassenen. Ze bieden intensieve cursussen Nederlands aan voor hoogopgeleiden. De taalcursussen worden niet gesubsidieerd, maar worden door de instellingen voor hoger onderwijs zelf georganiseerd.

Financieringsmogelijkheden om Nederlands te leren


In vergelijking met andere taalcursussen is het leren van Nederlands in België aanzienlijk goedkoper. Bovendien heb je, afhankelijk van je rechtspositie en de regio waarin je woont, verschillende subsidiemogelijkheden. Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. In bepaalde gevallen kun je recht hebben op een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Hiervoor moet je het juiste document aan je centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) bezorgen. Kijk welke documenten geldig zijn en hoe je ze kunt verkrijgen.

Wie? Welk document? Bij wie aanvragen?
Je krijgt materiële hulp als asielzoeker. Attest inschrijving asielzoeker in het volwassenenonderwijs of Attest verblijf - materiële hulp vluchtelingen De instantie die de materiële hulp verleent: Fedasil, OCMW, Rode Kruis, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Lokale opvanginitiatieven …
Je ontvangt een leefloon/maatschappelijke dienstverlening van het OCMW of je valt ten laste van iemand in deze categorie. Attest ontvanger leefloon Het OCMW van je gemeente
Je verblijft in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW). Attest dat aantoont dat je in het CAW verblijft en geen inkomen hebt Het CAW
Je bent inburgeraar en hebt ofwel: Een inburgeringscontract ondertekend Een attest van inburgering behaald Een attest van EVC (volgens het oude inburgeringsdecreet) behaald Deze vrijstelling geldt alleen voor opleidingen NT2, richtgraad 1 en 2 en de opleiding Latijns schrift. Het contract dat je ondertekend hebt, of het attest dat je behaald hebt Ook een addendum aanvullende cursisteninformatie komt in aanmerking Het onthaalbureau Het CVO of CBE kan deze info ook consulteren via de tariefsuggestie
Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en je volgt de opleiding met een VDAB-contract (erkend traject naar werk). Digitale datastroom tussen VDAB en DAVINCI Je VDAB-consulent of VDAB - E-loket
Je bent een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende en hebt nog geen recht op een wachtuitkering. Digitale datastroom tussen VDAB en DAVINCI Je VDAB-consulent of VDAB - E-loket
Je volgt deeltijds secundair beroepsonderwijs in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs. Digitale datastroom tussen VDAB en DAVINCI Je VDAB-consulent of VDAB - E-loket
Certificaat


1 - ITNA (Interuniversitaire Taaltoets Nederlands voor Vreemdelingen) voor wie zich wil inschrijven aan een Vlaamse universiteit en nog niet voldoet aan de taalvereisten of een officieel taalcertificaat B2 of C1 nodig heeft voor zijn werk.

2 - CNaVT voor niet-Nederlandstaligen die het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal B2 of C1 wensen te behalen bij de Nederlandse Taalunie.

Andere instituten voor het leren van het Nederlands