All-in-one 4 HER nedir?

 • HER'ler (yüksek eğitimli mülteciler ve farklı anadilliler) için ilgili tüm aktörler ve girişimler tek platformda bir araya geliyor.

All-in-one 4 HER, Avrupa Sosyal Fonu ve Flaman hükümeti tarafından finanse edilen bir projedir.Yüksek Eğitimli Mülteciler için Flaman işgücü piyasasına hızlı bir entegrasyon modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ele aldığımız zorluk, Belçika'nın Flaman bölgesinde AB ortalamasının üzerinde olan yerliler ve göçmenler arasındaki istihdam açığıdır. Eğitim düzeyi arttıkça bu fark da artmaktadır. Mülteciler, işgücü piyasasındaki en hassas göçmen gruplarından birini temsil etmektedir. Yüksek Eğitimli Mültecilerin (HER'ler) büyük bir kısmı, yaptıkları işler için gereğinden fazla niteliklidir. Üstelik varıştan sonraki ilk 5 yılda, dört mülteciden yalnızca biri istihdam edilmektedir; bu, tüm göçmen grupları arasındaki en düşük orandır.


Halihazırda pek çok girişim ve proje yürütülmektedir ancak çoğunlukla parçalı olan bu girişimlerin birçoğunun etkisi çok az kalmaktadır. Buradaki zorluk bu girişimlerin daha iyi çalıştırmasını sağlamaktır. All-in-one 4 HER projesi, Flaman bölgesindeki HER'ler için hızlı bir entegrasyon modeli geliştirerek bu açığı azaltacak bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu model, ilgili üçlü aktörleri (Flaman hükümet kuruluşları, işverenler ve HER'ler) içeren bir eylem araştırmasına dayalı olarak ve ayrıca diğer Avrupa ülkeleri ve bölgelerindeki en iyi uygulamalar kullanılarak geliştirilmektedir.


Bu model, HER'lerin Welcome App Uygulaması ile erken ve etkili bir şekilde bilgilendirilmesi, profesyonel kariyer koçluğu ile çalışma yollarını belirlemelerine yardımcı olunması ve gönüllülük esaslı mentorluk ile bu yolda ilerlemelerine yardımcı olunması, ilgili tüm aktörlerin ve girişimlerin bir araya getirilmesiyle denenmiş ve hayata geçirilmiştir. Bunu gerçekleştirmek için proje, önde gelen Flaman hükümet kuruluşları ve çeşitli güncel girişimler ve ayrıca HER'lerden oluşan büyük bir ağ tarafından desteklenmektedr.

All-in-one 4 HER ANKETİ

Çalışmalarımıza katkıda bulunun, çalışmamızın bir parçası olun.

BAŞLA
All-in-one 4 HER, Avrupa 2020 stratejisinin hedeflerine (20-64 yaş arası kişilerin %75'i çalışıyor) ulaşmak için yüksek eğitimli yerliler ile mülteciler arasındaki istihdam açığının azaltılmasını hedeflemektedir.

Yüksek Eğitimli Mültecilerin (HER) Flaman işgücü piyasasına entegrasyonu için sürdürülebilir ve işleyen hızlı bir model geliştirmek

 • Yüksek eğitimli mültecilerin entegrasyon sürecini iyileştirmek ve hızlandırmak
 • Mültecilerle yerliler arasındaki istihdam açığını azaltmak
 • Aşırı nitelikli çalışmayı azaltmak.

All-in-one 4 HER Platformu

 • tüm aktörler arasındaki birlikte çalışabilirliği ve iletişimi geliştirmek,
 • HER'ler için tek durak hizmet noktası oluşturmak
 • ilgili tüm girişimleri bir araya getirmek.

HER'ler için Hoşgeldiniz Uygulamasi

 • Erken durumsal farkındalığın artırılması ve adaptasyonun kolaylaştırılması

Sistem iyileştirme el kitabı

 • İşgücü piyasası entegrasyon sürecinin iyileştirilmesi

All-in-one 4 HER projesi 3 yıl süren 4 aşamadan oluşuyor. Proje bir araştırma aşaması (I) ile başlamış, bunu ürün geliştirme (II) ve ürünün iyileştirilmesi (III) takip etmiştir. Son aşama ise 6 ay sürecek dağıtım aşamasıdır (IV). Bu proje sırasında tüm ortakları ve ilgili paydaşları Danışma Kurulu ve Odak Grup toplantıları ve Çalıştaylar kapsamında bir araya gelmiştir. Entegrasyon süreçlerini belirlemek, değerlendirmek ve iyileştirme sunmak için kapsamlı bir yaklaşım kullanılmıştır.

Danışma Kurulu Toplantıları

 • 2 toplantı (yılda bir)

Odak Grup Toplantıları

 • Belirli iş paketlerine odaklanan 5 toplantı

Çalıştaylar

 • 2 ulusal ve 4 uluslararası çalıştay
 • Yerlilerden ve HER/göçmen geçmişine sahip olan ve bir işe yönelik aynı deneyimi yaşayan kişilerden oluşan bir mentor havuzu geliştiriyoruz.
 • Platformumuzda mentorları mentilerle çalışma sektörlerine göre eşleştiriyoruz.
 • KU Leuven HIVA'nın geliştirdiği mentorluk modellerini uyguluyoruz.
 • Platform aynı zamanda HER'lere yönelik tüm mentorluk girişimleri için tek adres olarak da hizmet verebiliyor.
 • 16 HER'e profesyonel koçluk uygulaması yapılmıştır.
 • HER'lerin yetenek portföyleri, iç pusulalarına ve iş piyasasının ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir.
 • Koçlar, Flaman bölgesinin önde gelen koçluk merkezlerinden biri olan My Future Works ile güçlü bağları olan Papilio Projects'ten geliyor. Koçlar yüksek eğitimli uluslararası yeteneklerle güçlü deneyime sahipler.
 • HER'lerin işgücü piyasasına entegrasyon sürecini hızlandırmak için paydaşlar arasında koordinasyon ve iletişim alanı sağlar.
 • GDPR'ye uygun olarak bilinmesi gerekenler ilkesine dayalı olarak her paydaş için farklı arayüzlere sahiptir.
 • HER'lere yönelik aşağıdaki hizmetleri sağlayan tek durak hizmet platformu ihtiyacını karşılar:
  • İlgili tüm bilgilere ulaşma
  • networklere erişim sağlama
  • mentorlara ve koçlara ulaşma
  • Mevcut iş ilanlarını bulma ve işverenlerle iletişime geçme
 • İşverenleri HER'leri işe almaları konusunda bilgilendirir ve onları aradıkları doğru yeteneklerle eşleştirir.