Що таке All-in-one 4 HER?

 • Об'єднання всіх зацікавлених сторін та ініціатив на платформі для високоосвічених біженців

All-in-one 4 HER (Highly Educated Refugees, з англ. Високоосвічені біженці (Вб)) - це проект, що фінансується Європейським соціальним фондом та урядом Фландрії. Він спрямований на розробку моделі прискореної інтеграції високоосвічених біженців на фламандський ринок праці. Проблема, яку ми вирішуємо, полягає у розриві в зайнятості між корінним населенням та мігрантами у Фландрії, Бельгія, який перевищує середній показник по ЄС. Цей розрив збільшується з підвищенням рівня освіти. Біженці є однією з найбільш вразливих груп мігрантів на ринку праці. Значна частина високоосвічених біженців є надто кваліфікованими для роботи, яку вони виконують. Більше того, протягом перших 5 років після прибуття лише кожен четвертий біженець має роботу, що є найнижчим показником серед усіх груп мігрантів.


Вже існує багато ініціатив та проектів, але вони здебільшого фрагментарні та малоефективні. Завдання полягає в тому, щоб змусити їх запрацювати. Проєкт All-in-one 4 HER (Highly Educated Refugees, з англ. Високоосвічені біженці (Вб)), має на меті зменшити цю прогалину, розробивши модель прискореної інтеграції для високоосвічених біженців у Фландрії. Ця модель розробляється на основі дослідження за участю відповідних тристоронніх суб'єктів - фламандських урядових організацій, роботодавців і високоосвічених біженців, а також з використанням передового досвіду інших європейських країн і регіонів.


Ця модель буде експериментально випробувана і введена в дію шляхом раннього та ефективного інформування високоосвічених біженців за допомогою вітальної анкети, допомоги їм у визначенні їхнього шляху до роботи за допомогою професійного кар'єрного тренування та наставництва на волонтерських засадах, а також шляхом об'єднання всіх відповідних учасників та ініціатив на одній платформі. Для того, щоб це стало можливим, проект підтримують провідні фламандські урядові організації та кілька поточних ініціатив, а також велика мережа високоосвічених біженців.

Опитування All-in-one 4 HER (Highly Educated Refugees, з англ. Високоосвічені біженці (Вб))

Долучайтеся до нашої роботи, станьте частиною нашого дослідження.

ВІДКРИТИ
All-in-one 4 HER має на меті вирішити проблему розриву в зайнятості між високоосвіченими корінними жителями та біженцями, який необхідно скоротити, щоб досягти цілей стратегії "Європа 2020" (75% людей у віці 20-64 років повинні бути зайняті на роботі).

Розробка стійкої та дієвої моделі прискореної інтеграції Високоосвічених біженців (ВБ) у фламандський ринок праці

 • Покращити та прискорити процес інтеграції високоосвічених біженців
 • Зменшити розрив у зайнятості між біженцями та біженками
 • Зменшити кількість надмірно кваліфікованої робочої сили

Платформа All-in-one 4 HER

 • покращення взаємодії та комунікації між усіма суб'єктами
 • створення єдиного сервісу для високоосвічених біженців
 • об'єднання всіх пов'язаних ініціатив

Ласкаво просимо подати заявку для високоосвічених біженців

 • Підвищення раннього усвідомлення ситуації та сприяння адаптації

Посібник для вдосконалення системи

 • покращення процесу інтеграції ринку праці

План проекту Проект "All-in-one 4 HER", (Highly Educated Refugees, з англ. Високоосвічені біженці (Вб)), має 4 фази, які тривають 3 роки. Проект починається з фази дослідження (I), за якою слідує фаза розробки продукту (II) та вдосконалення продукту (III). Останньою фазою буде фаза розподілу (IV), яка триватиме 6 місяців. Під час цього проекту ми об'єднаємо всіх партнерів і зацікавлених сторін у рамках засідань Консультативної ради, фокус-груп і семінарів. Ми будемо використовувати комплексний підхід, щоб визначити, оцінити та запропонувати покращення процесу інтеграції. Засідання Консультативної ради 2 зустрічі (одна на рік) Зустрічі з фокус-групами 5 зустрічей, присвячених конкретним робочим пакетам Семінари 2 національні та 4 транснаціональні семінари

Засідання Консультативної ради

 • 2 зустрічі (одна на рік)

Зустрічі з фокус-групами

 • 5 зустрічей, присвячених конкретним робочим пакетам

Семінари

 • 2 національні та 4 транснаціональні семінари
 • Ми створюємо наставницьку групу з місцевих жителів і тих, хто є високоосвіченим біженцем та має мігрантське походження, які мали такий же досвід, щоб отримати роботу.
 • На нашій платформі ми підбираємо наставників та підопічних на основі їхніх сфер діяльності.
 • Ми практикуємо моделі наставництва, розроблені KU Leuven HIVA.
 • Платформа також слугує єдиним пілотним майданчиком для всіх ініціатив з наставництва для високоосвічених біженців.
 • 16 високоосвічених біженців будуть тренуватися під керівництвом професійних наставників.
 • Портфоліо талантів високоосвічених біженців буде розроблено на основі їх внутрішнього компасу та потреб ринку праці.
 • Тренери з Papilio Projects, який має тісні зв'язки з My Future Works (Моя майбутня робота), одним з провідних наставницьких центрів Фландрії. Наставники мають великий досвід роботи з високоосвіченими міжнародними талантами.
 • Забезпечує простір для координації та комунікації між зацікавленими сторонами з метою прискорення процесу інтеграції високоосвічених біженців на ринку праці. Має різні інтерфейси для кожної
 • зацікавленої сторони на основі принципу “необхідності знати” відповідно до GDPR.
 • Задовольняє потребу в універсальній платформі для високоосвічених біженців, щоб отримати доступ до мереж.
  • щоб отримати всю необхідну інформацію.
  • щоб отримати доступ до мереж.
  • щоб зв'язатися з наставниками та тренерами.
  • щоб знайти вільні вакансії та зв'язатися з роботодавцями.
 • Інформує роботодавців щодо найму високоосвічених біженців та підбирає їм потрібних талантів, яких вони шукають.