ERKENNING VAN HET DIPLOMA

Als een nieuwkomer, op deze pagina lees je waarom en hoe je je diploma erkend krijgt in Vlaanderen.

Wie evalueert de aanvragen?


Een van de eerste dingen die je als HER moet doen, is het erkennen van je diploma’s en kwalificaties. Zo kun je je optimaal aanpassen aan je nieuwe leven in België. Het hangt natuurlijk ook af van je beroep en de eisen van de arbeidsmarkt, maar zodra je diploma erkend is, zal je beter en sneller in aanmerking komen voor de job die je wil uitoefenen. De Vlaamse bevoegdheid voor de erkenning van diploma's en kwalificaties is NARIC-Vlandeeren , wat staat voor National Academic Recognition Information Centre.


NARIC ontvangt eerst de erkenningsaanvragen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en controleert dan de volledigheid van de vereiste documenten die de educatieve/beroepsmatige achtergrond aantonen. Vervolgens sturen ze het dossier door naar een van de vele experts die een beoordeling geeft waarop de beslissing gebaseerd wordt. De deskundige vergelijkt objectief de eisen die de Belgische wetgeving stelt aan het minimumjaar, de cursus en de kredietlast die tijdens het hoger onderwijs moet worden doorlopen en stuurt zelf aanbevelingen/ beoordelingen naar het NARIC. Soms gebeurt het dat de deskundige de aanvrager uitnodigt om bepaalde details te uit te leggen die niet duidelijk zijn in het dossier of dat hij/zij het kennis- en ervaringsniveau van de aanvrager wil testen. Op basis van de expertise van de deskundige neemt NARIC beslissingen en informeert het de aanvrager.

Soorten erkenning


In principe zijn er twee soorten erkenning: • Niveau-erkenning: Dit type erkenning houdt in dat de aanvrager een hoger onderwijsniveau (bachelor, master of hoger) voltooit zonder erkenning te verlenen voor het specifieke vakgebied van de aanvrager.

  Voorbeeld: A (de aanvrager) is afgestudeerd aan de faculteit Civiele Techniek van Universiteit X in land Y na een vierjarig licentieprogramma. Indien hij een erkenning op bachelorniveau aanvraagt of krijgt, wordt hij officieel aanvaard als een Belg die in het bezit is van een bachelordiploma. Als zodanig zal A kunnen solliciteren naar functies binnen de publieke sector - dat wil zeggen overheidsgerelateerde kantoren of instellingen - die op zoek zijn naar kandidaten met een bachelordiploma. Let wel, de privésector is niet gebonden aan dergelijke beslissingen. Dus laten we zeggen dat A een advertentie in de krant zag waarin staat dat een particulier bouwbedrijf op zoek is naar een civiele technicus met een professionele achtergrond die overeenkomt met die van A. In dit geval kan A solliciteren naar de baan en heeft hij de kans om de job te hebben waarvoor hij gesolliciteerd heeft.


 • Specifieke erkenning:Deze vorm van erkenning geeft toegang tot het beroep alsof de aanvrager een opleiding in het specifieke vakgebied in Vlaanderen heeft afgerond.

  Voorbeeld: Laten we zeggen dat B na vijf jaar onderwijs is afgestudeerd aan de faculteit Farmacie met een masterdiploma van de Universiteit R in land S. Als B een specifieke erkenning van zijn/haar diploma krijgt, zal hij/zij in staat zijn om een beroep uit te oefenen als elke Belg die zijn masteropleiding in de Farmacie in Vlaanderen heeft voltooid. Dit na voltooiing van de relevante procedures voor de toegang tot specifieke beroepen.

Verschil tussen erkenning en toegang tot een beroep


Let wel dat de erkenning van diploma's en de toegang tot een beroep twee onderling samenhangende maar onafhankelijke procedures zijn. Het hebben van een specifieke erkenning betekent niet automatisch dat je in staat zal zijn om relevante jobs in Vlaanderen uit te oefenen. Sommige beroepen zijn gereglementeerd. Dit betekent dat alleen personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen deze beroepen mogen uitoefenen.


Een goed voorbeeld hiervan is het zorgpersoneel zoals artsen, tandartsen, ziekenhuisapothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, medische zorgassistenten, paramedici en vroedvrouwen. Als je een van deze jobs in je eigen land uitoefende, moet je een specifieke erkenning van je diploma's aanvragen bij het Agentschap voor Zorg en Gezondheid.. Voor een lijst van gereglementeerde beroepen en andere procedures voor de toegang tot een beroep kun je hierterecht.


NARIC heeft een iets andere methode om de dossiers van artsen, tandartsen en verpleegkundigen. te onderzoeken. Een groep van deskundigen beslist over de erkenning van diploma's voor deze drie beroepen.


Moet je een aanvraag indienen voor de erkenning van diploma's?


Moet je de erkenning van diploma's aanvragen? In principe is het antwoord op deze vraag categorisch "JA". Maar misschien is het niet in alle gevallen nodig. Het hangt af van je beroep en sector.


 • In de meeste gevallen verandert je loon op basis van het niveau en het type van je diploma.

  Voorbeeld: Laten we zeggen dat je wiskunde geeft in een middelbare school in Vlaanderen. Het geld dat je verdient met een specifieke erkenning zal hoger zijn dan met een niveau-erkenning. Je erkende niveau zal ook een factor zijn voor het bepalen van je loon. Je verdient meer als je een masterdiploma hebt dan als je een bachelordiploma had. Let wel, in België proberen bedrijven te vermijden om doctoraatsstudenten in dienst te nemen door deze automatische loonsverhoging vanuit hun hoog opleidingsniveau. • Het aanvragen van een erkenning is ook belangrijk omdat je niet weet wat er in dit nieuwe gastland nuttig kan zijn en wat de toekomst voor jou in petto heeft. Een erkenning lijkt nu misschien "niet prioritair" of "onnodig", maar door veranderende omstandigheden kan het de volgende dag nodig zijn voor een onverwacht jobaanbod.

  Voorbeeld : Je hebt misschien een job die veel mogelijkheden biedt in de particuliere sector, zoals computertechniek/ technicus, of je bent bereid om je eerdere opleiding te negeren en een nieuwe carrière als ondernemer te beginnen. In beide gevallen lijkt een diploma-erkenning op het eerste gezicht overbodig. Er kan echter een nieuwe mogelijkheid ontstaan waarvoor een masterdiploma nodig is of het hebben van een erkenning kan je in staat stellen om een eigen bedrijf te starten zonder dat je een managementcursus hoeft te volgen. • Bovendien is deze dienst gratis voor asielzoekers, erkende vluchtelingen en personen met een subsidiaire beschermingsstatus. NARIC voert ook een soort van positieve discriminatie tegenover vluchtelingen uit. Hoewel dit in andere gevallen niet het geval is, bepaalt NARIC niet dat vluchtelingen in het bezit moeten zijn van alle noodzakelijke documenten voor erkenning en deze moeten opsturen. Er wordt rekening gehouden met de strenge voorwaarden die hen ertoe hebben aangezet om naar België te migreren en er zijn aanvullende maatregelen genomen om de diploma's specifiek te erkennen. Voor meer details, raadpleeg hier. hier.
Hoe kan ik een aanvraag indienen?


Een laatste belangrijke kwestie die moet worden behandeld, is de vraag hoe je een diploma kunt erkennen.

 • Zelf aanvragen bij NARIC
  De eerste optie is zelf een dossier indienen waarbij je een aanvraagformulier invult en de vereiste documenten bijvoegt. Dit dossier kun je naar NARIC opsturen als papieren versie of CD ROM/USB.
  Je kunt altijd zelf je aanvraag indienen, maar overweeg de andere opties als je al een integratiecontract hebt met AgII of als je bent ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende. Deze organisaties kunnen je ook helpen bij het indienen van een aanvraag.

 • 2. Aanvraag via Integratiebureau (AgII)
  Als je een integratiecontract hebt met AgII, kun je je aanmelden via de Integratiebureaus.. Dit is mogelijk in de eerste drie jaar na het sluiten van een integratiecontract. Na ontvangst van de afspraak met het dichtstbijzijnde integratiekantoor maakt je maatschappelijk werker een afspraak met een beschikbare trajectbegeleider (diplomagelijkschakeling & loopbaanoriëntering) om je te helpen bij het hele erkenningsproces. Deze persoon is ervaren in het omgaan met de formulieren en relevante documenten en heeft toegang tot het systeem om de door jou ingediende documenten te uploaden. Hierdoor wordt de benodigde tijd om resultaten te behalen nog verder verkort door het vermijden van onnodige correspondentie. In een seizoen waarin er te veel aanvragen zijn, kan het echter ongeveer 3-4 maanden duren om een beschikbare afspraak te vinden bij de trajectbegeleiders.

  Bij deze tweede manier moet worden vermeld dat de trajectbegeleider:
  - informatie geeft over de gelijkwaardigheid van diploma's,
  - advies geeft over je zaak,
  - alleen de gescande kopieën neemt van de documenten, samen met de aanvrager op het digitale platform van NARIC alle info invult (dezelfde info als in - het aanvraagformulier van NARIC)
  - alle documenten afzonderlijk uploadt op het NARIC-systeem,
  - jouw aanvraag volgt, en ten slotte
  - indien nodig rechtstreeks contact opneemt met de juiste persoon bij NARIC.

  class="text-primary">Jouw trajectbegeleider zal echter NIET:
  - beslissen hoe verder te gaan (de beslissing is aan jou), en
  - betalen voor de kosten van de vertaling van documenten die nodig zijn voor de erkenning.

 • 3. Aanvraag via VDAB
  Als je geen integratiecontract hebt, maar je bent al ingeschreven bij VDAB als werkzoekende, kun je ondersteuning vragen aan jouw VDAB-medewerker. De VDAB-medewerker helpt je om je diploma te laten erkennen en dient een aanvraag in. Neem contact op met je VDAB-medewerker of ga naar een VDAB-kantoor. Voor meer informatie, ga naar de VDAB-website.

Networking Posts

Sample project image
  

Project

Job- en taalcoaching

VDAB

- /

Hoe lang duurt het om resultaten te ontvangen?


Onder ideale omstandigheden duurt het proces ongeveer 2 maanden voor niveau-erkenning en 4 maanden voor specifieke erkenning.


In sommige gevallen wordt het proces echter onderbroken of vertraagd, waardoor de beslissing in ongeveer een jaar of meer wordt genomen.


Tips
 • Universiteiten zijn belangrijke manieren om ook in Vlaanderen je oorspronkelijke job te kunnen blijven uitoefenen en je diploma's kunnen een belangrijke rol spelen. Hoewel NARIC enkel erkenning geeft voor de toegang tot de arbeidsmarkt kunnen sommige Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs een diploma-erkenning vragen voor aanvaarding in een programma. Een erkenning kan je ook helpen om aanvaarding te krijgen.
 • Voorbeeld: Om het beter te illustreren met een voorbeeld: Turkije is lid van de Bolognaverklaring die de belangrijkste structuur vormt van het Europese hoger onderwijsstelsel. Tot voor kort gaven de faculteiten Farmacie in Turkije nog diploma's af na vier jaar universitair onderwijs, dit is het "licentieprogramma". Om apotheker te worden in België moet je echter drie jaar bachelor (180 studiepunten) en twee jaar masteropleiding (120 studiepunten) gevolgd hebben. Als een apotheker het beroep ook in Vlaanderen wil uitoefenen zijn er dus twee mogelijkheden:

  Een diploma laten erkennen door NARIC
  Zich wenden tot de universiteit voor het beoordelen en valoriseren van de vroegere onderwijs/beroepsachtergrond, het geven van toegang tot universitaire opleidingen en het geven van een Vlaams diploma dat toegang verleent tot het betreffende beroep.

 • In de praktijk zal een kandidaat, als hij voor de eerste optie kiest, geen equivalent van een master krijgen op basis van het verschil tussen opleidingsjaren en studiepunten. Maar hij kan wel erkenning krijgen voor een bachelordiploma.

  Als hij rechtstreeks voor de tweede optie kiest, begint de student doorgaans aan de tweede of derde graad van de bacheloropleiding. Er zijn zelfs gevallen waarin de aanvrager helemaal niet is toegelaten.

  Een erkenningsbewijs van NARIC is echter een officieel document van relatief belang. In de meeste gevallen zullen de universiteiten een aanvrager met bachelor-erkenning direct accepteren voor een masteropleiding, wat hem/haar 1 of 2 jaar hard werken bespaart.
Universiteiten


Als je denkt dat een universitair diploma van een Vlaamse / Belgische universiteit je zal helpen bij het uitoefenen van de functie die je eerder hebt uitgeoefend, moet je niet vergeten dat de Belgische universiteiten autonoom zijn. Met andere woorden, NARIC-beslissingen verplichten de universiteiten niets. Universiteiten hebben academische besturen die voor het academisch jaar bijeenkomen om te beslissen over de aanvragen. Het bestuur bepaalt in de eerste plaats of de aanvrager al dan niet wordt toegelaten tot de gevraagde opleiding (bachelor- of masteropleiding) en dan, indien de beslissing positief is, vanaf welk jaar in de opleiding. Deze beslissing wordt genomen op basis van de vakken die je in je eerdere universitaire opleiding hebt gevolgd en de jarenlange ervaring die je in de betreffende functie hebt opgedaan.


Tips
 • Toch adviseren wij je om een specifieke erkenning aan te vragen. Want een erkenning is een officieel document dat enigszins doorweegt. Er zijn gevallen waarin universiteiten een student rechtstreeks toelaten tot een masteropleiding op basis van deze erkenning.
Stap voor stap


 1. Stap 1
  Moet ik een aanvraag indienen voor de erkenning van diploma's?

  JA!

  Waarom?

  • In de meeste gevallen verandert je loon op basis van het niveau en het type van je diploma.Laten we zeggen dat je wiskunde geeft in een middelbare school in Vlaanderen. Het geld dat je verdient met een specifieke erkenning zal hoger zijn dan met een niveau-erkenning. Je erkende niveau zal ook een factor zijn voor het bepalen van je loon. Je verdient meer als je een masterdiploma hebt dan als je een bachelordiploma had. Let wel, in België proberen bedrijven te vermijden om doctoraatsstudenten in dienst te nemen door deze automatische loonsverhoging vanuit hun hoog opleidingsniveau.
  • Het aanvragen van een erkenning is ook belangrijk omdat je niet weet wat er in dit nieuwe gastland nuttig kan zijn en wat de toekomst voor jou in petto heeft. Een erkenning lijkt nu misschien "niet prioritair" of "onnodig", maar door veranderende omstandigheden kan het de volgende dag nodig zijn voor een onverwacht jobaanbod. Om een beeld te schetsen: je hebt misschien een job die veel mogelijkheden biedt in de particuliere sector, zoals computertechniek/ technicus, of je bent bereid om je eerdere opleiding te negeren en een nieuwe carrière als ondernemer te beginnen. In beide gevallen lijkt een diploma-erkenning op het eerste gezicht overbodig. Er kan echter een nieuwe mogelijkheid ontstaan waarvoor een masterdiploma nodig is of het hebben van een erkenning kan je in staat stellen om een eigen bedrijf te starten zonder dat je een managementcursus hoeft te volgen. Bovendien is deze dienst gratis voor asielzoekers, erkende vluchtelingen en mensen met een subsidiaire beschermingsstatus.
 2. Stap 2
  Welk type erkenning moet ik aanvragen?
  • Daar is geen snel antwoord op. Gedetailleerde informatie en ervaringen staan hierboven. Maar om je een beknopt antwoord te geven,
   - als de job die je van plan bent uit te oefenen NIET gereglementeerd is,
   - Als je geen job in de zorgsector gaat uitoefenen, of
   - Als je meest waarschijnlijke job in de particuliere sector zal zijn, moet je hoogstwaarschijnlijk een niveau-erkenning aanvragen. .
  • Aan de andere kant moet je een specifieke erkenning aanvragen:
   - als je een gereglementeerde job wilt uitoefenen,
   - Als je een dokter, tandarts of verpleegkundige bent,
   - Als je een bepaalde titel moet hebben om je functie uit te oefenen, of - Als je deze vorm van erkenning nodig hebt om een speciale vorm van onderwijs/opleiding te starten die dit voorschrijft.
 3. Stap 3
  Waar en hoe moet ik het aanvragen?

  Er zijn twee plaatsen waar je een erkenning kunt aanvragen:

  • Rechtstreeks bij NARIC per post: je kunt een aanvraagformulier invullen en de vereiste documenten bijvoegen. Dit stuur je in papieren versie of op cd-rom/USB naar NARIC.
  • Je kunt je aanmelden via de Integratiebureaus: alleen als je in de eerste 3 jaar van je integratiecontract met AgII zit. Je doet de aanvraag via een integratiebureau als je Nederlands niveau niet voldoende is, je nieuw bent in België en geen vast adres hebt, of correctheid belangrijker is dan de duur.
  • Je kunt je aanmelden via de VDAB: als je geen integratiecontract hebt, maar je bent al ingeschreven bij de VDAB als werkzoekende, dan kun je ondersteuning vragen aan jouw VDAB-medewerker. De VDAB-medewerker helpt je om je diploma te laten erkennen en een aanvraag in te dienen.
 4. Stap 4
  Welke documenten zijn nodig om de erkenning aan te vragen?

  Hier is een lijst met vereiste documenten:

  • Kopie van een attest met je vluchtelingenstatus voor geen aanvraagkosten,
  • Kopie van je identiteitsbewijs
  • Kopie van het diploma
  • Kopie van het overzicht van alle gevolgde vakken met resultaten en aantal lesuren per vak (voornamelijk een diplomasupplement, indien niet aanwezig een transcript)
  • Kopie van je scriptie (kan ook masterproef, thesis, eindwerk, scriptie, resumé genoemd worden)
  • Een kopie van je cv (verplicht voor artsen, aanbevolen in overige gevallen)
  • Een kopie van je stageattesten.
  • Kopie van de documenten die je relevante beroepservaring aantonen (verplicht bij medische en zorgberoepen, aanbevolen in overige gevallen)
  • Kopie van het officiële studieprogramma met beschrijving van de inhoud van vakken (alleen verplicht bij specifieke erkenningsprocedure)
  • Een kopie van je portfolio (verplicht bij architecten en artistieke opleidingen)
 5. SUCCES!