Integratie Op De Werkvloer

Heb je weinig of geen werkervaring in Vlaanderen? Wil je leren en tegelijkertijd werkervaring opdoen? Dat kan via een opleiding of een stage op de werkvloer. Eventueel met taalondersteuning. Zo leer je sneller Nederlands, leer je nieuwe mensen kennen en doe je ervaring op.

Jobcoaching op de werkvloer


Heb je extra ondersteuning nodig in je nieuwe baan? Dan kan je werkgever gratis jobcoaching voor je aanvragen als je aan de nodige voorwaarden voldoet. Je komt in aanmerking voor gratis jobcoaching als je minder dan een jaar in Vlaanderen werkt.

De coach begeleidt je maximaal 6 maanden op de werkvloer. Hij helpt je bijvoorbeeld om jezelf te leren kennen, de juiste houding aan te nemen en goed te functioneren binnen het team. Het doel is om ervoor te zorgen dat je je goed voelt op je werk en om goed te presteren.

Je werkgever moet je opgeven voor jobcoaching. Wil je je werkgever wat meer informatie geven over jobcoaching? Verwijs hem dan door naar VDAB info voor werkgevers. Hier kun je zoeken naar een jobcoach bij jou in de buurt.
Taalcoaching op de werkvloer


Als je nog steeds problemen hebt met de Nederlandse taal en je hebt taalondersteuning nodig, dan kan je werkgever gratis taalcoaching voor je aanvragen als je aan de nodige voorwaarden voldoet. Je komt in aanmerking voor gratis taalcoaching als je minder dan een jaar in Vlaanderen werkt.

Taalcoaching is enkel mogelijk in combinatie met jobcoaching op de werkvloer. Het kan maximaal 12 maanden duren.

Je werkgever moet je opgeven voor taalcoaching. Wil je je werkgever wat meer informatie geven over taalcoaching? Verwijs hem dan door naar VDAB info voor werkgevers. Hier kun je zoeken naar een jobcoach bij jou in de buurt.
Leren op de werkvloer door middel van individuele beroepsopleiding (IBO-contract via VDAB)


Als je een werkzoekende bent met weinig ervaring en veel enthousiasme om te werken, kan je je carrière in Vlaanderen starten met een IBO-contract. Dit contract is een kans voor Vlaamse werkgevers om werkzoekenden aan te werven met slechts een deel van je loon. Het is een overeenkomst tussen de VDAB en de werkgever om je in dienst te nemen voor een periode van maximaal 6 maanden.


Tijdens je betaalde IBO-periode krijg je een opleiding in het bedrijf en leer je de kneepjes van het vak. Na de IBO-periode kun je worden aangenomen met een normale arbeidsovereenkomst. Tijdens je IBO-periode kun je ook gratis taalcoaching krijgen.

Tijdens je sollicitatiegesprekken kun je deze mogelijkheid aanhalen en een IBO-contract vragen voor het starten van een baan door te leren. Meer informatie over IBO vind je hier op de VDAB-website.
Leren op de werkvloer door middel van sociale werkgelegenheid (artikel 60 via OCMW)


Als je nog steeds leefloon ontvangt van OCMW (Sociale Dienst), kun je ook gaan werken en leren op de werkvloer met een salaris door een artikel 60-contract tussen OCMW, werkgever en jou. In dit contract blijft OCMW je werkgever en wordt je loon door beide partijen betaald.


De beslissing wordt genomen door het OCMW-bestuur van je gemeente. De duur van het artikel 60-contract is meestal 18 maanden, na 18 maanden kan de werkgever beslissen om de werknemer in dienst te nemen met een gewone arbeidsovereenkomst, maar dit is niet gegarandeerd.


De naam 'artikel 60 dienstverband' verwijst naar artikel 60 lid 7 van de OCMW-wet. Het sociaal statuut (artikel 60, § 7) is van toepassing op OCMW-cliënten met recht op maatschappelijke integratie die professioneel kunnen worden geactiveerd. Vind hier de OCMW-wet.


Voor meer info kun je terecht bij jouw OCMW-assistent. Neem een kijkje bij OCMW Leuven.

Vakbonden


Vakbonden zijn representatieve organisaties voor werknemers in Vlaanderen die de belangen van de werknemers verdedigen. Vakbonden kunnen je helpen met bepaalde problemen nadat je bent begonnen met werken. Je kan bij volgende vakbonden advies vragen over je rechten, betalingen, carrière, enz.
Nuttige links

  • Diversiteitspraktijk.be
    Hier kun je kennismaken met de diversiteitspraktijk op de werkvloer.
    Wat is diversiteit en diversiteitsbeleid?
    Wat is discriminatie? Hoe kun je reageren op discriminatie?